Engelska termer för kontaktlinsrecept

Om man vill beställa kontaktlinser från en internationell sajt på engelska är det viktigt att man förstår var de olika engelska termerna betyder så att man beställer kontaktlinser som stämmer överens med det kontaktlinsrecept man har fått från sin svenska optiker. Här nedanför har vi därför samlat förklaringar för några av de vanligast förekommande engelska termerna.

kosmetiska linserDet är viktigt att köpa kontaktlinser som helt överensstämmer med de värden som anges på ens personliga kontaktlinsrecept och man bör inte använda ett kontaktlinsrecept som är äldre än ett år. Att själva synfelet inte tycks att ändrat sig på över ett år innebär inte per automatik att ögats form är den samma som för över ett år sedan. Ett kontaktlinsrecept handlar inte bara om att få rätt styrka på kontaktlinserna utan också om att få kontaktlinser som passar formen på just de ögon de ska användas i. Att bära kontaktlinser som inte passar ögats form ökar risken för allvarlig ögonirritation och skador.

En annan anledning till att besöka optikern minst en gång per år är att optikern undersöker ögat för att hitta tidiga symptom på ögonskador som hänger ihop med användandet av kontaktlinser. Det finns också ögonproblem som inte hänger ihop med användandet av kontaktlinser men där man ändå bör ta en paus från användandet av kontaktlinser – eller byta till en annan sorts kontaktlinser – för att ge ögat en bättre chans att läka.

Om man inte får sina ögon undersökta minst en gång per år kan man missa viktiga varningssignaler och när man väl börjar märka av symptom på ögonskador är de svårare att behandla. Det finns till exempel en risk för att man måste avstå från att använda kontaktlinser under en mycket lång period. Kontaktlinsbärare bör därför se till att få sina ögon undersökta av en optiker minst en gång per år. Detta gäller oavsett om man bär kontaktlinser varje dag eller bara då och då.

Engelska kontaktlinstermer

OD / OS / OU Det är få av oss som har identiska ögon. På ett kontaktlinsrecept kan det därför vara viktigt att skilja på vänster öga och höger öga. Detta görs med hjälp av förkortningarna OD och OS.

 

OD = Oculus Dexter = höger öga

 

OS = Oculus Sinister = vänster öga

 

 

Om optikern vill ange att receptet är identiskt för höger och vänster öga görs detta med förkortningen OU.

 

OU = Oculus Uterque = båda ögonen

Diameter (DIA)

(Kan även stavas diametre)

 

Detta mått anger vilken diameter kontaktlinsen ska ha. Anges vanligen i millimeter.
Base curve (BC) Olika personer har olika rundning på ögongloben och det kan också variera mellan de båda ögonen hos samma personer. För att linsen ska passa så bra som möjligt ska man köpa en kontaktlins som stämmer med ögats egen kurva. Detta mått mäts vanligen i millimeter och kallas på engelska kontaktlinssajter base curve eller förkortningen BC. Det anger böjningen för kontaktlinsens insida. Ju lägre nummer, desto skarpare böjd är kontaktlinsen. Det är väldigt vanligt att mänskliga ögon ligger inom spannet 8 mm – 10 mm. En skillnad på någon enstaka millimeter kan verka obetydlig, men när det gäller ögats böjning har det stor betydelse.

 

Om man struntar i detta mått och köper en kontaktlins utan att ta reda på hur böjd den är riskerar man att få en kontaktlins som irriterar ögat eftersom den inte följer ögats egen form.

Power (PWR)

Sphere (SPH)

Den korrigerande styrkan på en kontaktlins mäts i dioptrier, en måttenhet som på engelska kallas diopter eller dioptre och som förkortas D.

 

På ett engelskt kontaktlinsrecept anges den korrigerande styrkan antingen efter förkortningen PWR (som står för power) eller efter förkortningen SPH (som står för sphere).

 

Exempel: Ditt högra öga är närsynt och behöver korrigeras med 2.00 dioptrier. Detta innebär att du åt ditt högra öga (OD) ska köpa en kontaktlins märkt PWR -2.00 eller SPH -2.00. Minustecknet anger att linsen korrigerar för närsynthet (myopia).

Ett plustecken anger att linsen korrigerar för hyperopia (långsynthet / ålderssynthet).

Add power (ADD) Detta värde behövs om du ska köpa bifokala kontaktlinser. En bifokal kontaktlins har olika korrigeringsförmåga i olika fält av linsen. Det är till exempel vanligt att en bifokal kontaktlins har ett område som är avsett för att se på långt håll (behövs för den som är närsynt) och ett annat område som är avsett för att se saker på nära håll (behövs om man är ålderssynt).

 

Siffran som står efter Add power (eller efter förkortningen ADD) anger hur mycket kontaktlinsfältet behöver korrigeras jämfört med den första korrigeringen. Detta mäts i diopter, precis som för den första korrigeringen.

Plano (PL) En kontaktlins märkt plano eller PL är en kontaktlins som inte ger någon visuella korrigering. Sådana kontaktlinser bärs huvudsakligen av kosmetiska skäl, till exempel för att dölja en skada eller missfärgning i ögat eller för att man helt enkelt vill prova på att ha en annan ögonfärg än den egna. Det finns gott om äventyrliga kontaktlinser som är plano, till exempel sådana som används på maskerader när man klär ut sig till zombie, katt, demon, etc.

 

En kontaktlins som är plano har alltså PWR / SPH 0.00.

Cylinder (CYL)

 

AXIS

Om en kontaktlins ska användas för att korrigera brytningsfel (astigmatism) behöver man känna till två värden som inte anges för vanliga kontaktlinser som inte ska korrigera brytningsfel.

 

  • Cylinder (CYL): Mäts i dioptrier och anger hur astigmatiskt ögat är.
  • AXIS: Mäts i grader och anger hur lutande cylindern ska vara. AXIS-värdet visar hur många graders lutning som krävs för att bryta ljuset så att ögats eget brytningsfel korrigeras.

Vad är dioptrier?

Här ovanför har du kommit i kontakt med måttenheten dioptrier, eller diopter som den kallas på engelska. (Kan även stavas dioptre.) Det är en enhet som används för att mäta den optiska kraften hos en lins, till exempel en kontaktlins, linsen i ett par glasögon eller linsen i en kikare.

Ett vanligt avslappnat mänskligt öga utan synfel har en optiskt kraft på cirka 60 dioptrier. Hornhinnan står för ungefär 40 av dem och kristallinsen för resten.

När det gäller kontaktlinser används måttenheten dioptrier för att ange hur närsynt, långsynt och/eller astigmatiskt ögat är som kontaktlinsen är anpassad för. Det är därför viktigt att antalet dioptrier för de olika värden som anges på ditt kontaktlinsrecept stämmer exakt med värdet för de kontaktlinser du köper.