Toriska kontaktlinser

Toriska kontaktlinser används för att korrigera astigmatism. Astigmatism, eller brytningsfel som det också kallas, innebär att linsen och/eller hornhinnan är felformad och inte bryter ljuset som den ska. Detta orsakar synproblem och för att korrigera dem använder man glasögon eller kontaktlinser.

En torisk kontaktlins är anpassad efter bärarens brytningsfel och har olika styrka på olika delar av linsen. Eftersom de är specialtillverkade är toriska kontaktlinser normalt dyrare att köpa än massproducerade kontaktlinser. Det brukar också ta längre tid att prova ut dem hos optikern och kontaktlinsreceptet behöver innehålla uppgifter om både axel och cylinder, förutom de vanliga parametrarna diameter, baskurva och styrka / styrkor.

Hos de flesta företag som erbjuder toriska kontaktlinser kan man välja mellan endagslinser och månadslinser, och det finns både toriska linser som man måste ta ut när man sover och toriska linser som är så genomsläppliga att man kan sova med dem. Det går att köpa färgade toriska kontaktlinser men de är vanligen dyrare än ofärgade.

Förr i tiden var toriska kontaktlinser alltid hårda linser. De kunde vara ganska obekväma och ta lång tid att vänja sig vid, och många astigmatiker valde att använda glasögon istället. Myten om att kontaktlinser mot astigmatism är hårda och obekväma lever tyvärr kvar trots att det idag finns ett stort utbud av mjuka toriska kontaktlinser mot astigmatism. Det finns till och med toriska linser med inbyggda komfortdroppar som hjälper till att återfukta ögonen varje gång du blinkar.

Om man väljer flergångslinser istället för engångslinser är det viktigt att man följer strikta hygienrutiner för förvaring av linserna när man inte använder dem. Detta är inte unikt för toriska linser utan gäller för alla kontaktlinser som inte kastas efter varje användning.

Om astigmatism

Astigmatism innebär att ögat inte har samma fokus i vertikal riktning som i horisontell riktning. Orsaken är en abnorm krökning av hornhinnan och/eller att ögats lins inte är formad som den ska. Den vanligaste bakomliggande orsaken till astigmatism är att ögat inte har växt till sig korrekt, men astigmatism kan också uppstå efter att ögat har blivit skadat.

Symptom på astigmatism

Vid astigmatism kan synen vara suddig både på nära håll och långt håll, och ögat har inte samma fokus i vertikal riktning som i horisontell.

Exempel: En person med astigmatism tittar på bokstaven H. Personen ser de lodräta (vertikala) linjerna skarpt men den vågräta (horisontella) linjen i mitten ser ut att vara suddig.

Vid astigmatim kan man lätt drabbas av huvudvärk och trötthet eftersom man hela tiden omedvetet försöker hitta den punkt som är mest skarp.

Diagnos

För att få veta om man har astigmatism behöver man bli undersökt av en optiker. Besöket hos optikern består dels av att man får berätta om sina symptom, dels av en synundersökning.

Behandling

För att kompensera för astigmatismen kan du bära glasögon eller kontaktlinser som är särskilt utformade för just ditt brytningsfel.

Vill man slippa använda glasögon eller kontaktlinser är laseroperation ett alternativ. Vid laseroperationen korrigeras formen på den eller de delar av ögat som det är fel på.