Undvik fungal keratitis

fungal keratitis
Tidigt stadium av fungal keratitis

Fungal keratitis är en svampinfektion i ögats hornhinna (cornea). År 2006 fick svampar från släktet Fusarium stor uppmärksamhet i media eftersom ett plötsligt utbrott av svampinfektioner i hornhinnan hos kontaktlinsanvändare visade sig bero på dessa svampar. Efterforskningar visade att utbrottet hade en koppling till en kontaktlinsvätska som tillverkats av Bausch & Lomb och denna kontaktlinsvätska drogs tillbaka från marknaden.

Utanför detta utbrott är det betydligt vanligare att svampinfektioner i hornhinnan beror på svampar från släktet Aspergillus eller från släktet Candida.

Att använda kontaktlinser innebär en ökad risk för svampinfektion i hornhinnan, särskilt om man använder flergångslinser och inte följer ett bra rengöringsprogram för kontaktlinserna och det etui de förvaras i.

Personer med försvagat immunsystem har en allmänt ökad risk för svampinfektioner, inklusive svampinfektioner i ögat.

Förebyggande åtgärder

 • För att minska risken för svampinfektion i hornhinnan kan man använda engångslinser istället för flergångslinser – då behöver man inte oroa sig över att svampar växer till sig där kontantlinsen förvaras mellan användningarna.
 • Om du använder flergångslinser, följ ett bra rengöringsprogram för dina kontaktlinser och slarva inte med det.
 • Ha alltid rena händer när du sätter i och tar ut kontaktlinser.
 • Undvik att gnugga dig i ögonen eller peta i ögonen.
 • Sätt aldrig kontaktlinser i dina ögon som använts av någon annan. Detta gäller även så kallade maskeradlinser för engångsbruk. Att en annan person verkar ha friska ögon innebär inte att du är säker. En svampart som hennes immunförsvar klarar av att hantera utan problem kan visa sig bli ett problem i dina ögon, och vice versa.
 • Smink som används i eller kring ögonen ska vara rent och inte ha passerat bäst-före-datum. Dela inte ögonsmink med någon.
 • Ögonfranskammar, borstar, svampar och andra redskap som används för ögonsmink ska rengöras regelbundet. Om mer än en person ska använda samma redskap ska redskapet desinficeras mellan de båda användarna.

 

Vanliga symptom på svampinfektion i hornhinnan

 • Irriterade ögon
 • Ljuskänslighet
 • Rinnande ögon
 • Rödögdhet
 • Ögonsmärta
 • Suddig syn

Behandling

Om du misstänker att du har en svampinfektion i ögat, ta ut dina kontaktlinser och kontakta sjukvården eller din optiker. Sätt inte i några nya kontaktlinser. Låt båda ögonen vara fria från kontaktlinser även om du bara har symptom från ena ögat.

optikerSvampinfektion i hornhinnan behandlas vanligen med svampdödande medel som man applicerar direkt i ögat, antingen i form av ögondroppar eller i form av ögonsalva eller ögongel. I vissa fall kan man behöva behandla med tabletter som man sväljer, men då påverkas hela kroppen och man brukar därför i första hand försöka behandla lokalt.

Om det är oklart vad som orsakar dina ögonproblem kan en läkare ta ett prov från ditt öga och skicka det på analys. Det finns många olika åkommor som ger ungefär samma symptom som svampinfektion i hornhinnan. Analys kan också krävas för att få veta vilken sorts svamp det är som lever i ögat. Jästsvampar, såsom Candida, brukar behandlas med det svampdödande medlet amphotericin B. Om infektionen istället är orsakad av filamentbildande svampar är natamycin ett vanligare val.

I allvarliga fall krävs en flera månader lång behandling för att utrota svampinfektionen, men det är väldigt ovanligt. Ännu ovanligare är att ett kirurgiskt ingrepp krävs för att komma tillrätta med problemet.

En svampinfektion som startar i hornhinnan kan sprida sig till andra delar av ögat, till exempel ögonvitan och ögonlocket.

Övrigt

I studien “Acanthamoeba, bacterial, and fungal contamination of contact lens storage cases” som publicerades av Gray TB et al år 1995 undersöktes 101 kontantlins-etuier. Samtliga etuier användes av kontaktlinsbärare som inte rapporterade några symptom på ögoninfektion. Ungefär tre fjärdedelar av kontaktlinsbärarna använde väteperoxid för desinfektion.

Undersökningen visade bland annat att det växte svamp i 24 stycken etuier och att dessa svampar hade tillgång till enzymet catalase. Catalase snabbar på nedbrytningen av väteperoxid till syre och vatten, och närvaron av detta enzym kan förklara hur svamparna kunde överleva.